სერვისები

ჩვენ თქვენთვის ვმუშაობთ და ვქმნით საფუძველს სწორი და ეფექტური მოქმედებისთვის

კომერციული ქონების მართვა

Cushman & Wakefield საქართველოს წარმომადგენლობის ერთ-ერთი უპირატესი მხარე გლობალური გამოცდილება და ადგილობრივი უძრავი ქონების ბაზრის სირღმისეული ცოდნაა. ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფს როგორც კერძო, ისე სახელმწიფო საკუთრების მართვას, გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავებას და განვითარებას. აქტივების მართვისთვის აუცილებელი პირობაა მესაკუთრეთა ფინანსური და ოპერაციული მიზნების გათვალისწინებით მოქმედება.

ჩვენი ამოცანაა, თქვენი ქონების პოტენციალის მაქსიმალური გამოყენება, საინვესტიციო მოგების გაზრდა, ხარჯების კონტროლი, რისკების შემცირება და ღირებულების მაქსიმიზაცია. 

  • ქონების მართვა
  • ობიექტის ტექნიკური მენეჯმენტი
  • საიჯარო მომსახურება
  • მარკეტინგული მომსახურება
  • ბუღალტერია და ფინანსები
ნინა ყიფიანი

ნინა ყიფიანი

პარტნიორი | კომპანიის დირექტორი

გამოიწერეთ ჩვენი სიახლეები

2024 © Copyright Cushman & Wakefield 2019. ყველა უფლება დაცულია.